Social Kapital i mejeriindustrien

Arla Foods Gjesing Mejeri har gennem 3 år deltaget i projektet "Udvikling og fastholdelse af Social Kapital." Formålet med projektet er kort fortalt at fremme effektiviteten og arbejdsglæden. Projektet viser bl.a., at der er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. 
Læs om casen fra Arla Foods, Gjesing Mejeri: Det er medarbejderne, der driver det
Læs artiklen om forskningsprojektet: Social kapital er kollektiv selvtillid

OKNygaard: Fra "inviterede" til engagerede

Nyt liv til samarbejdsudvalgets arbejde
Anlægsgartnervirksomheden OKNygaard har arbejdet målrettet på at give deres samarbejdsudvalg mere luft under vingerne. Det er sket i samarbejde med Samarbejdsnævnet DA-LO's samarbejdskonsulenter. Der er kommet styr på målsætninger og arbejdsgange. Men mest af alt har virksomheden fået gennemført et rolleskift, så alle påtager sig et ansvar. I dag er der ingen, der er ”inviterede” til møderne, men alle er aktivt med i planlægningen og gennemførelsen af temaer og værtskab. Dette har betydet et øget engagement i virksomheden fra alle parter. 
Læs: OKNygaard Fra inviterede til engagerede hér

Tema: TDC og ISS er godt i gang med IGU

Tema om Integrationsgrunduddannelse: TDC har netop startet med deres 5. IGU-elev. Deres plan er at lande på 10-20 IGU-elever i alt til at danne erfaring med ordningen. Hovedsamarbejdsudvalget er omdrejningspunktet og sikrer en bred forståelse for ordningen. Men IGU er ikke det første eller eneste initiativ til integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked. ISS Jobudvikling har gennem 20 år haft initiativer som 2. aktør på området.
Læs TDC: Vi afspejler det danske samfund
Læs TDC: Lamper hedder det samme på dansk og arabisk
Læs ISS: Vi er ligeglade med, om du kommer fra Søborg eller Syrien - bare du har den rigtige indstilling

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

IKEA er en virksomhed, som altid har satset stærkt på samarbejdsområdet. Få inspiration fra deres nyere arbejde med work-life balance, medarbejderdefineret efteruddannelse og håndtering af ”piv og gnäll” i forandringsprocesser. Læs desuden om IKEA's værdier som pejlemærker for handling i hverdagen. Læs hele artiklen hér

IGU - Integrationsuddannelse - en ny mulighed

Integrationsuddannelse - ny mulighed for at ansætte flygtninge og familiesammenførte.

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er 2 årig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked eller en erhvervsrettet uddannelse. Læs mere om integrationsuddannelsen hér.