Opret et samarbejdsudvalg

Alle virksomheder bør have et samarbejdsudvalg (SU). Det sikrer en god medarbejdertrivsel og giver virksomheden mulighed for at udvikle produktionen bedst muligt. 

Der er i princippet ingen nedre grænse for, hvilke virksomheder, der kan oprette et samarbejdsudvalg (SU). I Samarbejdsaftalen fastsættes en grænse med 35 ansatte og derover. Det kræver, at enten arbejdsgiveren eller et flertal blandt de ansatte foreslår det.

Samarbejdskonsulenterne Gosia (Dansk Byggeri) og Paw (3F og BAT-kartellet) fortæller om at oprette et samarbejsudvalg på en virksomhed.

Kom i gang med at oprette jeres eget samarbejdsudvalg

Opret et samarbejdsudvalg

Alle virksomheder kan have gavn af at have et samarbejdsudvalg (SU).
Læs mere om, hvordan du kan oprette et samarbejdsudvalg på din virksomhed.

Samarbejdsnævnets konsulenttjeneste

Konsulenttjenesten er en gratis service til medlemmer under DA-FH. Samarbejdskonsulenterne besøger altid virksomhederne "parvis". Find en samarbejdskonsulent ved at klikke på billedet

Hvad laver samarbejdskonsulenterne?

Samarbejdskonsulenterne yder gratis bistand til både ledelse og tillidsrepræsentanter i medlemsvirksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål - herunder om fornyelse af samarbejdet.