Kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Trivselsmålinger, klimamålinger, medarbejdertilfredshedsmålinger, ledervurderinger eller loyalitetsmålinger kan bruges til at vurdere, om virksomhederne og lederne er i stand til at skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø, som medarbejderne trives i. Målinger af psykisk arbejdsmiljø kan bruges til at vurdere om medarbejdere er belastede af forhold i arbejdet. SU har en vigtig opgave i at følge op på det, der igangsættes på baggrund af en måling, herunder at synliggøre de tiltag, der igangsættes, de ændringer, som er gennemført og de forbedringer, der er opnået. 

 

Videofilm: Samarbejdskonsulenterne Jan Lorentzen (DI) og Erik Mosegaard (CO-Industri) fortæller om kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Varighed: 12:34 min.

Se og læs mere om kortlægning af trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Hvad er en god arbejdsdag?

En pjece med gode råd til at håndtere typiske situationer omkring psykisk arbejdsmiljø, redskaber til at forebygge og/eller håndtere sådanne situationer samt råd og vejledning til at komme videre efter sådanne hændelser indtræffer.

Trivsel på kontoret

BFA Kontor har udgivet en vejledning, som giver flere konkrete værktøjer til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Den fortæller samtidig om de faktorer, som har stor betydning for, at vi trives på arbejdet. 

DPQ spørgeskema

NFA har senere udviklet et skema: ’Psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen’. Det består af 87 spørgsmål og stilles gratis til rådighed for danske virksomheder.

Hvor går jeres grænse? - et spil om at sætte grænser for krænkende adfærd