Konflikter og konflikthåndtering

Konflikter mellem ledere og/eller medarbejdere påvirker både produktivitet, trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Så der er al mulig grund til at forebygge og – om nødvendigt – skride tidligt ind.

Forhandlingsrådgiver Søren Viemose har stor erfaring med mægling og konflikthåndtering. I filmen giver han nogle enkle greb, som kan løse konfliktsituationer op.

Typer af konflikter

Konflikter internt i virksomheden
Roden til konflikter kan være alt mellem himmel og jord. Det kan f.eks. være mellem medarbejderne i en afdeling eller mellem en førstelinjeleder og dennes medarbejdere. En måde, virksomhedens SU ofte får indsigt i konflikter er via trivselsmålinger eller APV’er. Måske svares der generelt lavt på et spørgsmål ’om konflikter bliver løst på en retfærdig måde’, og så er det godt at ledere og måske medarbejderrepræsentanter er klædt på til at håndtere konflikter.

Konflikter mellem medarbejdere og kunder/borgere
Mellem medarbejdere og kunder kan der også opstå konflikter. Det kan f.eks. være i forbindelse med udførelsen af deres opgaver f.eks. som butiksansatte, buschauffører eller i private ældre- eller døgnplejetilbud. Det er vigtigt at tage den type konflikter alvorligt, fordi de udgør en belastning for medarbejderne og fordi de kan udvikle sig til trusler og vold, som udgør en endnu større belastning for medarbejderne.

SU's rolle i konflikthåndtering

SU bør have kompetencer til at håndtere konflikter
Sådanne konflikter påvirker ofte også kvaliteten af opgaveløsningen og kundetilfredsheden. Det er derfor vigtigt at sikre, at medarbejderne har de kompetencer, der skal til at håndtere konfliktfyldte situationer på en måde, så konfliktniveauet så vidt muligt reduceres fremfor at øges. Og at medarbejderne understøttes af deres ledelse i at gøre det. Det kan være følsomt at sætte medarbejdernes kompetencer på dagsordenen, og det er derfor ikke ligegyldigt hvordan det sker. Men det vil normalt være noget, ledelsen og medarbejderne ser en fælles interesse i, så det er sjældent noget, der skaber konflikter internt på virksomheden.

Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle uenigheder eller konflikter, der handler om aftale- eller overenskomstmæssige forhold, fx. løn og ansættelsesvilkår. De hører ikke hjemme i SU, men håndteres igennem det danske aftalesystem, hvor der er fastlagt rammer for, hvad der skal forsøges løst på arbejdspladsen, før det evt. havner i det fagretslige system.

Den type konflikter, der knytter sig til SU’s rolle i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, udspringer af virksomhedens organisering af arbejdet, fordeling af opgaver og personlige relationer. Da ledere og tillidsrepræsentanter i SU også håndterer ’fagretslige’ spørgsmål, kan det være svært for dem at skelne mellem, hvad der hører til i SU og hvad der ikke gør. Det er noget af det, samarbejdskonsulenter ofte hjælper SU med. Find en samarbejdskonsulent hér. Det er en effektiv og tilmed gratis ydelse for alle virksomheder under paraplyen Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Se og læs mere om Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Håndtér konflikterne på arbejdspladsen

BFA, Service Turisme har udgivet et tema om konflikters natur, hvordan de udvikler sig, hvordan man håndterer dem og forebygger at de opstår. 

Teksams folder om konflikthåndtering

Fokus er her på interne konflikter på arbejdspladsen fx mellem enkeltpersoner, grupper eller afdelinger og på SU’s rolle fx i forbindelse med at udarbejde principper eller politikker for konflikthåndtering.

Trap ned!

BFA Handel, Finans og Kontor har udarbejdet en hjemmeside om håndtering af konflikter med kunder. På hjemmesiden er der små film med typiske konfliktsituationer fra butikshandel.