Koordinering af arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø

De aktører, der ofte har en rolle i virksomhedens arbejde med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, er: SU, Arbejdsmiljøorganisationen (AMO, dvs. Arbejdsmiljøgrupper og Arbejdsmiljøudvalg), ledelsen (på forskellige niveauer fra topledelsen til nærmeste leder), personalefunktionen (fx HR-konsulenter og arbejdsmiljøkonsulenter i en større virksomhed) og tillidsrepræsentanter. Aktørerne har typisk et forskelligt udgangspunkt for arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Udgangspunktet for SU er Samarbejdsaftalen, mens AMO har Arbejdsmiljøloven som udgangspunkt. For ledelsen vil det ofte være markedet, produktivitet og kvalitet, som er i fokus, mens personalefunktionen normalt vil have fokus på rekruttering og fastholdelse af kvalificerede medarbejdere og dermed have arbejdsmarkedet som grundlag for deres arbejde.

Rollefordeling

Der er ikke én rigtig måde at varetage arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø på i en virksomhed. Men det er vigtigt, at arbejdet koordineres, så der ikke er opgaver, som ’lander mellem to stole’, fx fordi SU tror, at Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) tager sig af trivsel og psykisk arbejdsmiljø og at AMO omvendt tror, at denne opgave ligger i SU.

Koordinering er også vigtig for at sikre, at de ressourcer, der bruges på arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø, bruges hensigtsmæssigt. Hvis der flere steder i virksomheden fx i personaleafdelingen og i SU tages fat på de samme opgaver i forhold til at sikre god trivsel, uden at indsatsen koordineres, kan det i bedste fald resultere i, at der bruges unødvendig tid og i værste fald, at de forskellige tiltag skaber forvirring hos ledere og medarbejdere eller direkte opleves at modarbejde eller konkurrere mod hinanden.

Hvordan understøtter vi bedst arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø? Der er flere aktører i spil. Arbejdslivsforsker Hans Jørgen Limborg fra Team Arbejdsliv giver tips til, hvordan arbejdet gribes an. Det handler om at handle, så emnet ikke falder mellem to stole eller bliver ukoordineret behandlet flere steder i organisationen. Længde: 12 min.

"Samspillet" om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Dialogspillet er udviklet for at medarbejdere og ledelse i fællesskab kan prøve en række dilemmaer. Her kan de se, hvordan valgene får indflydelse på medarbejdertrivsel og produktivitet. Hans Jørgen Limborg fra Team Arbejdsliv gennemgår spillet på 3 minutter.

Se og læs mere om "Samspillet", trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Samspillet som kickstarter

Læs om blikkenskagervirksomheden Christoffersen & Knudsens udbytte af at arbejde med Samspillet, og hvordan de i fællesskab fik sat en række nye samarbejdsprojekter i søen.

Prøv Samspillet i dit eget SU

Hvis din virksomheds samarbejdsudvalg har lyst til at afprøve Samspillet, kontakt da samarbejdskonsulenterne. Du finder din samarbejdskonsulent hér

Introduktion til spilvejleder

Samspillet er med til at skabe et overblik og en fælles forståelse for de roller, rammer og opgaver, der er i arbejdet med at sikre god trivsel. Se introduktionen til spilvejlederen hér