Gå til hoved-indhold

Sæt Coronavirus på Samarbejdsudvalgets dagsorden nu!

Smittekæder, flokimmunitet og mørketal er er blot nogle af de nye begreber, vi har lært at forholde os til gennem de sidste par måneder. Skal vi være flokimmune eller helt bekæmpe Coronavirus/Covid-19? Intet er sikkert, bortset fra at vi nu ved, at arbejdspladserne stille og roligt åbner. Det stiller en række spørgsmål i forhold til den enkelte medarbejders sikkerhed og trivsel.

Samarbejdsudvalget kan sætte rammerne
Efter Coronavirus/Covid-19 bliver intet som før. Indkald snarest til et møde i jeres lokale samarbejdsudvalg, så I kan fastsætte nogle vejledninger for en sikker arbejdsplads. Det er vigtigt, at du og dine kolleger føler jeg trygge ved at komme på arbejde igen. Ingen skal gå i unødig frygt for at blive smittet og dermed bære Coronavirus videre til familien derhjemme.

  • Aftal hvordan I vil informere kollegerne, når de kommer tilbage på arbejdspladsen. Hent evt. Sundhedsstyrelsens informationsmaterialer gratis - se link til højre.
  • Udarbejd en plan, som sikrer, at kollegerne husker rådene i hverdagen. Sæt opslag relevante steder. Aftal hvad relevante steder er.

Sæt dagsordenen for en tryg arbejdsdag
Det handler først og fremmest om at sætte en dagsorden for din virksomhed, hvor I ikke kommer for tæt på hinanden og ikke får smitte gennem berøring af genstande. Sørg for at jeres retningslinjer er nedskrevne, og sørg for, at kollegerne kan læse dem. Retningslinjerne kan offentliggøres på intranet, opslagstavler og lignende steder. Nedenfor findes nogle punkter, I kan tage op på jeres møde i SU:

Kom ikke for tæt på hinanden - indret arbejdspladsen på ny

  • Sørg for god plads mellem kollegerne. Fordel jer over flere rum. Arbejd evt. i flerholdsskift.
  • Begræns fysiske møder mest muligt. Erstat med telefonsamtaler og digitale møder.
  • Sæt retningslinjer for brug af jeres mødelokaler og kantiner.
  • Aftal forskudte pauser og frokoster, så I fysisk er så langt fra hinanden som muligt.

Undgå smittespredning gennem personlig hygiejne og rengøring

  • Er der tilstrækkelige muligheder for jævnlig håndvask? Er der håndsprit på relevante steder? Hvad er relevante steder?
  • Aftal en effektiv rengøring af toiletter, dørhåndtag og alle flader omkring de steder, hvor I færdes.

Nedsæt eventuelt en task force
Informationer omkring håndtering af Coronavirus bliver konstant opdateret. Nedsæt derfor eventuelt en task force, f.eks. bestående af formand og næstformand i SU. De kan tage de hurtige beslutninger i hverdagen. SU's task force bør dagligt orientere sig på relevante hjemmesider. Se links i spalten til højre.

Virksomheden skal videre
Du skal som medarbejder være tryg og glad ved at gå på arbejde. Kun derved kommer virksomheden tilbage på sporet igen. Et godt og tillidsfuldt samarbejde i jeres lokale SU er et vigtigt bidrag hertil.

Hent informationsmaterialer gratis

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række materialer til ophængning på din arbejdsplads. Hent dem gratis hér: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte