Hjemmearbejdspladser - nye muligheder for produktivitet og trivsel?

Med udbruddet af Covid-19 i foråret 2020 blev mange arbejdspladser ufrivilligt omlagt til at forvise medarbejdere til hjemmearbejdspladser. Det var en nødløsning, men nu viser det sig faktisk, at mange arbejdspladser overvejer at indføre mere hjemmearbejde fremover.

Arbejdslivsforsker Henrik Lund taler om en krisekreativitet, som har fået arbejdslivet til at fungere: Produktiviteten stiger, smittefaren falder og balancen mellem arbejdsliv og hjemmeliv bliver bedre.

I video 2 fortæller Folkekirkens Nødhjælp om, hvordan de med samarbejdsudvalget som omdrejningspunkt har håndteret overgangen til hjemmearbejdspladser og om deres erfaringer hermed. 

Interview med Henrik Lambrecht Lund, lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet
Interview med Folkekirkes Nødhjælp: HR-Chef Stinne Enemærke Madsen og næstformand i SU, Mai Gad

Arbejdstilsynets regler for hjemmearbejdspladser

Hovedreglen er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder, når den ansatte udfører arbejde hjemme, men der er undtagelser. Læs mere hér:

Arbejdstilsynets vejledning om Hjemmearbejde

Hent AT-vejledning D. 2.9-2 om hjemmearbejde

Spørgsmål til brug af hjemmearbejdspladser

 • Er arbejdsgiver og arbejdstager enige om en fordeling mellem tilstedeværelse og hjemmearbejde?
 • Er der klare rammer for de gensidige forventninger?
 • Kan relationerne mellem kolleger og ledere opretholdes?
 • Er hjemmet indrettet til også at kunne bruges som arbejdsplads? (ergonomi, ro til koncentration, adskillelse af arbejde og fritid osv.)
 • Har I en klar forventningsafstemning om tilgængelighed i arbejdstiden? (Skal medarbejderen være tilgængelig hele arbejdstiden? Må medarbejderen hente børn, handle ind og gå en tur mens det er lyst for så at udføre arbejdet på et andet tidspunkt?)
 • Har I aftalt tidspunkter til pauser og frokost?
 • Er virksomhedens medarbejdere synkrone omkring tilgængelighed? (Kan man forvente, at der er tider på dagen, hvor man forventes at være ved telefon og pc?)
 • Har skrivebordet den korekte højde til pc'en? (Sofaen er en dårlig arbejdsplads, og et spisebord er for højt)
 • Er stolen ergonomisk udformet, så medarbejderen kan sidde komfortabelt gennem en hel arbejdsdag?
 • Er der ting i hjemmet, som kan virke forstyrrende? Og kan der gøres noget ved det?
 • Er internetforbindelsen passende til uforstyrret at kunne løse opgaverne?
 • Er pc-udstyret velegnet til hjemmearbejdsplads?