Gå til hoved-indhold

Seksuel chikane på arbejdspladsen – hvordan undgår vi det?

Med MeToo-bevægelsen fra 2017 og debatten om seksuel chikane og sexisme i 2020 gennemsyrer temaet stort set alle medier. På Samarbejdsnævnets hjemmeside har vi tidligere haft artikler om emnet, og hvordan man kan håndtere det. For det er en uønsket og på alle måder uacceptabel kultur, som også foregår andre steder end i politikernes og journalisternes rampelys.

Mobning og krænkende adfærd er nært forbundne. Når krænkende adfærd bliver til gentagne handlinger, udvikler det sig til mobning. Det giver sygdom og dårligt arbejdsmiljø og koster dyrt for virksomhederne. I dette tema kan du se, hvordan medarbejdere og ledelse hos færgerederiet Scandlines i samarbejde har fået formuleret en politik på området. Desuden har vi en historie om Forsvarets mangeårige indsatser for at gøre arbejdspladsen attraktiv for såvel kvinder som mænd, og hvordan de gennem 16 år har arbejdet målrettet med at komme en selvgroet krænkelseskultur til livs.

Som det fremgår af historierne fra Scandlines og Forsvaret har samarbejdsudvalget en vigtig rolle at spille i udarbejdelse og vedtagelse af politikker om f.eks. forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd. Det er også tilfældet, selvom politikkerne udarbejdes af HR eller nedsatte arbejdsgrupper. Det er SU’s opgave at sikre, at politikkerne i praksis er en hjælp og en rettesnor for ledere og medarbejdere, og at de bliver fulgt.

Dialogspillet "Hvor går jeres grænse?"

"Hvor går jeres grænse?" er det dialogspil, Samarbejdsnævnet har udviklet, og som I kan bruge på arbejdspladsen. I skal hver især give jeres holdninger til kende ud fra nogle spørgsmål. Derefter skal I prøve at tale jer frem til en fælles holdning. Er det i orden at kalde en kollega, som holder grise i fritiden for "soen"?. Må lederen kritisere en kollega i alles påhør? Er "Forfremmelser sker i kopirummet" en sjov eller upassende bemærkning? Alt dette kan du og din virksomhed afprøve i dialogspillet "Hvor går jeres grænse?".

Du kan afvikle det som brætspil eller i Kahoot. Gå til materialet hér


Samarbejdsnævnet anbefaler

Samarbejdsnævnet anbefaler, at virksomhederne i regi af det lokale samarbejdsudvalg udarbejder en politik, hvor der bliver meldt klart ud, at krænkende adfærd, mobning og seksuel chikane ikke er tilladt på arbejdspladsen. I politikkerne bør der også ligge nogle beredskabsplaner, hvis nogen oplever at blive krænket.