1990'erne - den danske model

Varighed: 3:30 min.

1990'erne: Den danske model

Samarbejdsnævnet styrkes: Det udvides fra at have 3 medlemmer fra hver side til at have "op til 7 repræsentanter fra hver side". Den danske model er en uadskillelig del af det danske demokrati. Den danske model bygger på selvstyre - i modsætning til andre europæiske lande, hvor arbejdsmarkedet i høj grad er styret af lovgivning. Aftaler overholdes bedre, når organisationerne i fællesskab indgår dem. Derfor er der relativt ro på det danske arbejdsmarked. Samarbejdsnævnet fremhæver selv begreber som Tillid, Fælles interesser samt Mål og rammer som meget væsentlige for arbejdsmarkedets velbefindende.