Nævnets medlemmer

Samarbejdsnævnet er oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation. Nævnet består p.t. af fem repræsentanter fra hver side. Ledernes Hovedorganisation udpeger et tilforordnet medlem af Nævnet.

Samarbejdsnævnets opgaver er at udføre oplysnings-, vejlednings- og udviklingsarbejde til fremme af samarbejdet i virksomhederne. Nævnet skal desuden bistå virksomhederne ved oprettelse af samarbejdsudvalg og vejlede dem i deres virksomhed, men denne konkrete kontakt med virksomheder og medarbejdere administreres af organisationerne og deres konsulenter på de respektive overenskomstområder. Læs mere under konsulenttjenesten. Endelig er nævnet organ for behandling af uoverensstemmelser efter samarbejdsaftalens afsnit 6.

Samarbejdsnævnets sammensætning

Viceadministrerende direktør
Pernille Knudsen
Formand for Samarbejdsnævnet
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf.: 33 38 90 00
www.da.dk

Næstformand
Morten Skov Christiansen
Næstformand for Samarbejdsnævnet
Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D
2300 København S.
Tlf.: 35 24 60 00
www.fho.dk

Udpeget af DA i øvrigt

Underdirektør
Linda Nordstrøm Nissen
Tekniq Arbejdsgiverne
Poul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup
Tlf.: 77 42 42 03
www.tekniq.di

Direktør
Morten Schønning Madsen
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København K
Tlf.: 33 74 60 00
www.danskerhverv.dk

Viceadm. direktør
Kim Graugaard
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk

Arbejdsmiljøchef
Anders Just Pedersen
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Udpeget af LO i øvrigt:

Gruppeformand
Mads Andersen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Gruppeformand
Jan Villadsen
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V
Tlf.: 70 300 300
www.3f.dk

Forbundsformand
Jørgen Juul Rasmussen
Dansk El-Forbund
Vodroffsvej 26
1900 Frederiksberg C.
Tlf.: 33 29 70 00
www.def.dk

Sektornæstformand
Anja C. Jensen
HK/Privat
Weidekampsgade 8
0900 København C
Tlf.: 70 11 45 45
www.hk.dk

Tilforordnet medlem af Nævnet udpeget af Ledernes Hovedorganisation:

Adm. direktør
Svend Askær
Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 67
2300 København S
www.lederne.dk