Konsulenttjenesten

Konsulenttjenesten består af et antal samarbejdskonsulenter fra organisationerne på DA/LO-området.

Det er konsulenttjenesten, som i praksis yder bistand fra Samarbejdsnævnets sekretariat til både ledelse og tillidsrepræsentanter i virksomhederne om alle samarbejdsspørgsmål.

Konsulenterne er ansat i henholdsvis lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, men de optræder normalt altid som et team med en konsulent fra hver organisation.


Konsulenterne

Arbejdsgiverforeningernes konsulenter

Chefkonsulent
Flemming Ehlert Jørgensen
Tlf.: 33 77 39 31
Fax: 33 77 33 00
Mobil: 30 57 83 24
E-mail: fej@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk 
www.teksam.dk

Chefkonsulent
Stig Erichsen
Tlf.: 33 77 39 25
Mobil: 52 13 23 23
E-mail: ster@di.dk
DI

1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk 
www.samarbejdsforum.dk

Chefkonsulent
Jan Lorentzen
Tlf.: 33 77 36 86
Mobil: 23 28 52 64
E-mail: jlo@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Konsulent
Kåre Sørensen
Tlf.: 33 77 33 53
Mobil: 29 49 44 64
E-mail: kaas@di.dk
DI
1787 København V
Tlf.: 3377 3377
www.di.dk

Konsulent
Anders Just Pedersen
E-mail: ajp@di.dk
Mobil: 29 49 45 49
DI
1787 København V
Tlf.: 33 77 33 77
www.di.dk

Konsulent
Gosia Lazarz Johansen
Tlf.: 72 16 02 26
Fax: 72 16 00 16
Mobil: 21 13 88 72
E-mail: gojo@di.dk
Dansk Byggeri
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Tlf.: 72 16 00 00
www.danskbyggeri.dk

Chefkonsulent
Michael Bacci
HR & Arbejdsmiljø
Tlf.: 33 74 63 18
Mobil: 22 78 70 01
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København
E-mail: mbi@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk

Arbejdsmiljøchef, souschef
Anne-Marie Røge Krag
HR & Arbejdsmiljø
Tlf.: 33 74 61 78
Mobil: 20 76 00 73
Dansk Erhverv
Børsen
1217 København
E-mail: ark@danskerhverv.dk
www.danskerhverv.dk

Chefkonsulent
Lena Søby
Tlf.: 33 38 92 50
Mobil: 29 20 02 50
E-mail: lsb@da.dk
DA
Vester Voldgade 113
1790 København V
Tlf.: 33 38 90 00
www.da.dk

Lønmodtagerorganisationernes konsulenter

Konsulent
Ole Larsen
Tlf.: 33 63 80 00
Fax: 33 63 80 90
E-mail: ol@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7 
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk 

Konsulent
Erik Mosegaard
Tlf.: 33 63 80 00
Fax: 33 63 80 90
E-mail: em@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7 
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk

Områdeleder
Dennis Jensen
Tlf.: 33 63 80 44
Fax: 33 63 80 90
E-mail: dej@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7
2450 København SV
Tlf.: 33 63 80 00
www.co-industri.dk 
www.teksam.dk

Konsulent
Gunnar Krarup Andersen
Tlf.: 33 63 80 16
E-mail: gka@co-industri.dk
CO-Industri
Molestien 7, 3.
2450 København SV
www.co-industri.dk

Faglig sekretær
Finn Orup
Tlf.: 33 30 47 68
Mobil: 40 44 47 68
E-mail: finn.orup@hk.dk
HK Handel
Weidekampsgade 8
Postboks 0470
DK-0900 København C

Konsulent
June Halvorsen
Tlf.: 3330 4423  -  E-mail: 44jha@hk.dk
HK/Privat
Weidekampsgade 8
0900 København C.
Postboks 470
Tlf.: 70 11 45 45
www.hk.dk/privat

Konsulent
Paw S. Jensen
Tlf.: 70 30 03 00
Fax: 88 92 02 99
Mobil: 40 21 94 30
E-mail: paw.jensen@3F.dk
Fagligt Fælles Forbund (3F)
samt
Bygge-, Anlægs- og Trækartellet
Kampmannsgade 4
1790 København V
Postboks 392
www.3f.dk

Konsulent
Sanne Kjærgaard Nikolajsen
Tlf.: 46 97 22 52
E-mail: skni@foa.dk
FOA
Stauning Plads 1 - 3
1790 København V
Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk