Social Kapital er kollektiv selvtillid

Udvikling og fastholdelse af social kapital på 6 danske mejerier. Social kapital handler om ledelse og samarbejde på arbejdspladsen. Et nyt forskningsprojekt viser, at der er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. Resultatet er gladere og mere tilfredse  medarbejdere og bedre bundlinje for virksomheden. Frugterne kan plukkes ved at arbejde systematisk med ledelse og samarbejde. 6 mejerier har i årene 2014-17 deltaget i forskningsprojektet, som er faciliteret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Samarbejdsnævnet DA-LO har haft mulighed for at møde forskerne og organisationsfolkene bag og dermed fået indblik i projektet.

Projektets formål: ”at give arbejdslivet mening”
Forsker Thomas Clausen fra NFA fortæller, at det almindeligvis antages, at ”en velfungerende produktionsproces giver effektivitet på arbejdspladsen og engagement og tilfredshed blandt medarbejderne.” Men for NFA har det haft betydning at kunne dokumentere påstandene. Derfor har det været projektets formal at skaffe viden om, hvordan social kapital kan udvikles i industrielle virksomheder, og hvorvidt forbedringer af den sociale kapital kan medvirke til at forbedre effektiviteten i produktionsprocesserne og medarbejdernes trivsel og engagement i arbejdet. Desuden har det været formålet at formidle den indsamlede viden bredt til andre virksomheder. 

Forskningsprojektets fokus
Forskningsprojektet har fokuseret på fire forskellige former for samarbejde. Det har været samarbejde inden for teams, mellem teams, i forhold til den nærmeste ledelse og i forhold til arbejdspladsen som helhed. Thomas Clausen forklarer, at baggrunden er, at ”mange arbejdspladser har fokuseret på de enkelte teams og det, der foregår inden for teamet og ikke har haft blik på samarbejdet mellem teams. Det handler på et lidt højere niveau om gensidighed i samarbejdet: Hvordan er vores relationer til hinanden, har vi tillid til hinanden, anerkender vi hinandens bidrag til produktionsprocessen, ved vi hvad hinanden laver, sørger vi for at give hinanden de nødvendige beskeder, og er der en gensidig respekt i omgangstonen?”

Foreløbige resultater
Forskningsprojektet er endnu ikke færdigt. De foreløbige resultater og erfaringer bliver præsenteret den 23. november. Thomas Clausen fortæller, at ”det er specielt interessant at se på de forskellige samarbejdsflader mellem afdelingerne, når et team skal overlevere til et andet team. Det er en væsentlig ting at fokusere på, specielt på en arbejdsplads, hvor der er så høj en grad af gensidig afhængighed mellem de forskellige teams. Det var lidt en gråzone, som der måske ikke har været så meget opmærksomhed omkring”. Netop denne problemstilling er beskrevet i artiklen fra Arla Foods, Gjesing Mejeri: ”Det er medarbejderne, der driver det”

Medarbejdernes involvering i projektet
Forsker Annette Meng fra NFA fortæller, at der var en generelt meget positiv stemning på de workshops om social kapital, der blev afholdt i forbindelse med projektet. Specielt positivt vurderede deltagerne, at de fik tid til at sætte sig ned, se hinanden i øjnene, tage temperaturen på samarbejdet og problemerne – og faktisk finde løsninger på dem. ”Det gav mening for dem, og det var nogle relevante handleplaner, der kom ud af det, for de var engagerede og tog ejerskab på projektet.” Thomas Clausen understreger, at det også var meget positivt, at ledelsen på mejerierne bakkede projektet hundrede procent op, og at det understøttede medarbejdernes interesse.

De gode historier
På et mejeri er der i løbet af projektet sket en iøjnefaldende udvikling i relationerne mellem to teams, fortæller Annette Meng: ”Ved kantinemøderne, hvor medarbejderne fra de to teams var sammen, sad de i starten hver for sig og vidste dårligt nok, hvem hinanden var. Til det sidste kantinemøde var der en, der bed mærke i, at de sad pludselig sammen og småsnakkede. Så de har fået følelsen af at høre sammen og være samarbejdspartnere.” Thomas Clausen fortsætter med at berette om to teams, der ikke havde den helt store forståelse for hinandens arbejdsopgaver: ”Der var nogle ting, der skurrede ved det ene team’s levering til det andet team. Det ene team holdt en workshop, hvor de tog nogle ting op, de gerne ville arbejde med. De foreslog at lave en rotation, hvor de kom på besøg hos hinanden, så de kunne se hinandens arbejdsopgaver, lære deres vilkår at kende og finde ud af, hvorfor man skulle levere på nogle bestemte tidspunkter. De fik ikke gennemført rotationen, men de fik snakket sammen og lavet nogle handleplaner om bl.a. systematisk feedback i forhold til hinanden. Det har givet en bedre forståelse og et bedre samarbejde mellem de to teams.”

Lønmodtagere og arbejdsgivere ser fine perspektiver i arbejdet med social kapital
Karl Ovesen fra Fødevareforbundet NNF har selv arbejdet 24 år i mejeriindustrien. Han er blevet forelagt de foreløbige resultater af projektet og hilser det velkomment. Han er specielt tilfreds med, at der er kommet tal på social kapital: ”En ting er, hvad man tror og tænker – men et gennemarbejdet projekt er rigtig godt at levere til folk, som kan være i tvivl herom. Det er vigtigt at vide noget om, hvad andre mennesker laver på afdelingerne. Jeg kender det fra min egen tid på mejerierne. Jo mere indblik i hinandens vilkår, desto bedre bliver man til at finde fælles løsninger på udfordringerne. Det bliver lidt lettere, når man har haft en snak med makkeren.”

Det videre perspektiv i arbejdet med social kapital
På spørgsmålet om, hvorvidt projektets indhold kan hældes ud over andre virksomheder i mejeriindustrien, svarer branchedirektør i DI Nils Juhl Andreasen klart ja. Det skyldes, at mejerierne, uanset størrelse, har en meget ensartet struktur: ”Som jeg kender mejeribranchen, er det ret få mejerivirksomheder, hvor det ikke kan finde anvendelse. Deres arbejdsflow er typisk mælkemodtagelse, skummesal, produktion, pakkeri, lager og udlevering. De største steder har også en vedligeholdelsesafdeling.” Også Karl Ovesen ser videre perspektiver i at arbejde med social kapital: Det kan ”sætte fokus på betydningen af social kapital. Hvis man tager det alvorligt, er der gevinst at hente på bundlinjen og på trivslen. . Noget kan godt være træls, men når man har drøftet det med kollegaerne, og kender baggrunden, er det til at leve med.” Karl Ovesen er specielt glad for, at det nu er muligt at sætte nogle tal på resultaterne, som kan være gode redskaber for andre virksomheder: ”Det er bedre at tale sammen om tingene, end det er at sidde i hver sin afdeling og være frustrerede.” Nils Juhl Andreasen slutter af med at fortælle, at projektet skal formidles yderligere: ”Vi får glæde af projektet, ved at vores samarbejdskonsulenter i Mejeribrugets SamarbejdsForums har disse instrumenter i en let tilgængelig form. Denne formidling skal udvikles sammen med NFA, og den kan komme på markedet i 2018. Derefter kan mejerierne bruge det i deres dagligdag.” For NFA’s vedkommende ”handler det også om at formidle den indsamlede viden bredt til andre virksomheder, både indenfor mejeriindustrien og i forhold til andre industrivirksomheder”, slutter Thomas Clausen.