Medarbejder-app’en har gjort en kæmpe forskel

BC Hospitality Group repræsenterer kongrescentrene Bella Center og Forum samt hotellerne Bella Sky, Mariott Copenhagen og Crowne Plaza. Både til store events og i det daglige arbejder de meget på tværs og har brug for at informere og motivere de i alt ca. 750 faste medarbejdere. I foråret 2018 tog de en web-app i brug.

Mierielle Jakobsen repræsenterer HR og CSR i gruppen og tager på et tidspunkt sin smartphone op på bordet. Hun fortæller, at deres medarbejder-app har gjort en kæmpe forskel i deres verden. App’en er en såkaldt web-app, dvs. den kan både bruge på pc’er tablets og smartphones: ”Vi har fået en verden, hvor vi kan tale sammen.” Tidligere havde gruppen et intranet, men, som Mierielle siger: ”hvor mange af os sidder bag en computer hver dag?. App’en blev lanceret i foråret 2018, er på både dansk og engelsk, og havde i juni ca. 650 downloads. ”Den har virkelig revolutioneret vores måde at kommunikere på. Det er en super måde for medarbejderne at se vores vision og vigtige nyheder. Men det er også rigtig nyttigt at have et socialt sted. Vi har også konkurrencer og fortællinger om, hvad der sker på de forskellige steder. Der er også informationer om parties og nye medarbejdere”, siger Mierielle. App’en giver mulighed for både at slå op på hele Bella Center eller på gruppeniveau, og der er adgang til en række medarbejderfordele.

Teknikken skal være let tilgængelig
Web-app’en kan bruge ”på alle platforme”, dvs. pc, smartphone og tablet. Login til app’en forgår ved, at medarbejderen får et link, som er koblet op på enten telefonnummeret og mailadressen. På app’en ligger også informationer om samarbejdsudvalget og referater fra møder. Her er det også muligt at se, hvem der er tillidsrepræsentanter og hvem jeg skal henvende mig til i hvilke situationer. Mierielle siger: ”Vi håber, at vi kan få folk mere involveret i samarbejdet.”

Karina Bay er tillidsrepræsentant og næstformand i samarbejdsudvalget, og hun supplerer: ”Du kan like, lave opslag og selv kommentere på opslag. Jeg vil kunne taget et billede af jer og skrive ”vi sidder lige nu oppe på terrasse og taler med Ebbe”, og så ville de alle sammen kunne se det.

Point giver personlig drivkraft
Mierielle fortæller endvidere, at de har lavet en ”gamification” omkring alle elementerne på siden, så medarbejderne oparbejder points, hver gang de går ind og læser f.eks. et referat fra Samarbejdsudvalget. Det gælder i det hele taget, uanset om du læser, liker eller poster et indlæg. På app’en er der også en konkurrence om, hvem der har fået flest point, og man kan se sin score i forhold til kollegerne. Mierielle: ”Det er super sjovt, og folk går rimeligt meget op i det. Det er et fint incitament til at få folk indenfor og til at få dem til at bruge den. App’en har virkelig rykket noget i forhold til intern kommunikation og i den måde, som folk orienterer sig om, hvad der sker i huset. Man kan i hvert fald være sikker på, at folk får informationen.”

App’en leverer alt på ét fad
Et andet punkt, som kan øge interessen for at gå få informationer om virksomheden og f.eks. Samarbejdsudvalget, er at vagtplanen også ligger i app’en. Derved kommer man altid forbi væsentlige nyheder. Mierielle fortæller, at app’en også har gjort det lettere at anmelde en arbejdsskade eller en nærved-ulykke. Det var ting, som det tidligere var svært at få folk til at indberette, men nu er der vejledninger og formularer til indberetning. Karina fortæller, at der netop havde været en indberetning af en nærved-ulykke: det var en parasol, som havde løsrevet sig på tagterrassen og var ved at flyve væk. Det kan også være i tilfælde, hvor man kører med stolevogne, og de ikke er stablet ordentligt. Det kan være forskellige løft, som giver unødvendige belastninger. ”Vi skal også være opmærksomme på ramper og tæpper, for det kan godt være, at det går godt i de første ti tilfælde, men den ellevte gang er du træt, falder i tæppet og taber sovseskålen”, fortæller Karina. Men i øvrigt har man ikke haft alvorlige arbejdsulykker blandt medarbejderne. Karina fortsætter, at det mest er eksterne folk, som kommer til skade, ”og her kan der ske helt uforudseelige hændelser, f.eks. at en person læner sig op ad et gardin, som vedkommende tror er en væg, eller at folk falder i bassinet.”

App’en er en klar nyskabelse, og hos BC Hospitality Group har de store forventninger. Der er tale om en ny måde at kommunikere på, som ligner en blanding af intranet og de sociale medier. App’en forventer de vil styrke sammenholdet og vidensniveauet på tværs af gruppens hoteller og konferencecentre, så gruppen vil få en stærkere konkurrencekraft og fremstå som en stærk og attraktiv arbejdsplads.