Nyheder og artikler

Arla Foods, Gjesing Mejeri har gennem 3 år deltaget i forskningsprojektet "Udvikling og fastholdelse af Social Kapital." Formålet med projektet er kort fortalt at fremme effektiviteten og arbejdsglæden. Projektet viser, at der bl.a. er et uforløst potentiale i at dyrke samarbejdet mellem forskellige afdelinger i en virksomhed. Få inspiration til at arbejde med Social Kapital på arbejdspladsen

OKNygaard: Fra inviterede til engagerede

Samarbejdsudvalget hos anlægsgartnervirksomheden OKNygaard har fået luft under vingerne. Virksomheden har fået fokus på de nødvendigste opgaver, og de har udviklet et årshjul, så alle er forberedte på opgaverne. Mest af alt har de fået gennemført et rolleskift, så alle påtager sig et ansvar. I dag er der ingen, der er ”inviterede” til møderne, men alle er aktivt med i planlægningen og gennemførelsen af temaer og værtskab. Dette har betydet et øget engagement i virksomheden fra alle parter. Få inspiration fra OKNygaard til dit eget samarbejdsudvalg hér

Tema: TDC og ISS er godt i gang med IGU

TDC startede i 2016 med deres første IGU-elever. HSU er omdrejningspunktet for initiativ og styring af IGU-indsatsen og sikrer en bred forståelse for ordningen. Men IGU er ikke det første eller eneste initiativ til integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked. ISS Jobudvikling har gennem 20 år haft initiativer som 2. aktør på området. Få inspiration om IGU med TDC og ISS som cases hér

IKEA: ”SU er medarbejdernes og ledelsens forlængede arm”

Hos IKEA tænker medarbejdere og ledelse samarbejdet ind i mange projekter. Få inspiration fra deres nyere arbejde med work-life balance, medarbejderdefineret efteruddannelse og håndtering af ”piv og gnäll” i forandringsprocesser. Læs desuden om IKEA's værdier som pejlemærker for handling i hverdagen. Læs hele artiklen hér

Integrationsuddannelse

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning. Den skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked. Ansættelsen er 2 årig og udgør en trædesten til det ordinære arbejdsmarked eller en erhvervsrettet uddannelse. Læs mere hér

Esbjerg Mejeri investerer i intelligens

På Esbjerg Mejeri handler det lige nu mere om at investere i intelligens og kompetencer end i rustfrit stål. Der arbejdes på højtryk for at udvikle it-systemerne, og der investeres i medarbejdernes kompetencer og samarbejdsrelationer.  Læs mere

Nomecos kompetencefond

Nomeco har succes med deres nye interne kompetencefond. Alle ser det som et gode at kunne uddanne sig efter lyst.

Læs mere

Velkommen

Velkommen til Samarbejdsnævnet DA-LO’s webportal. På siderne kan du finde alle de praktiske oplysninger, du har brug for som medlem af et samarbejdsudvalg. Desuden er der artikler og andet inspirationsmateriale. Del gerne det hele på de sociale medier med venner og kolleger. 

Se oversigten over artiklerne hér
Læs Samarbejdsaftalen kort fortalt hér
Læs Samarbejdsaftalen af 2006 hér

Tilmeld jeres samarbejdsudvalg

Det fremgår af Samarbejdsaftalen, at sekretariatet fører et register over oprettede samarbejdsudvalg. Derfor anmoder vi om, at virksomhederne indsender oplysninger om, at der er oprettet samarbejds-udvalg til su@da.dk. På den måde kan Samarbejds-
nævnet fremover give jer den bedste og mest målrettede information og service.

Mød samarbejdskonsulenterne

  Samarbejdskonsulenterne har en stor erfaring med alle former for samarbejde på arbejdspladserne.
  Læs hvad samarbejdskonsulenterne kan tilbyde din arbejdsplads

  Opret et samarbejdsudvalg

  Få inspiration til, hvad et samarbejdsudvalg kan bruges til, og hvordan jeres virksomhed kan oprette det. Læs mere

  Links

  www.lo.dk
  www.da.dk
  teksam.dk
  Handelens Aftale om Samarbejde og Trivsel
  Få teksten læst op - adgangforalle.dk

  The cooperation agreement

   

  Samarbejds-aftalen 2006

  SU's opgaver

  SU's opgaver